top of page

STORE POLICY

מדיניות החזרות/החלפות

החזרת מוצרים אשר נקנו באחת מחנויות red בישראל תתאפשר בהתאם לכללים הבאים:

•זיכוי/ החלפת מוצרים, בצירוף חשבונית או פתק החלפה בלבד, עד 14 יום מתאריך הרכישה ובלבד שהמוצרים לא נפתחו/ נפגמו (המוצר ו/או האריזה) ושלא נעשה בהם כל שימוש.

•סכום שובר הזיכוי יהיה זהה לסכום הקנייה בפועל הנקוב על גבי החשבונית.

•מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת"  ( למשל 1+1 או 3 ב-100 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים. החזר כספי ו/או הזיכוי (לפי העניין)יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

•מוצר שנרכש באילת והוחזר/ הוחלף ביתר אזורי הארץ, ייעשו בהתאם למגבלות חוק המע"מ ויהיו כרוכים בתשלום מע"מ.

•לא תתאפשר החלפה ו/או קבלת זיכוי של מוצר שנרכש מחוץ לאילת.

ביטול / החזר כספי

•ביטול עסקה וקבלת החזר כספי ייעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),תשכ"א – 2010.

•לא תחול זכות הביטול על מוצרים שנרכשו בתווי קניה, שובר מתנה, זיכוי או כרטיס מגנטי נטען.

•בגין ביטול עסקה יגבו דמי ביטול בשווי של 5% מערך העסקה ו/או  100 ₪ (הנמוך מבניהם).

bottom of page